HUNGARY

COMPLEX BALLOON TECHNOLOGY PLATFORM FOR COSMIC RADIATION MEASUREMENTS

EUROPEAN SPACE AGENCY


A magyar kísérlet

Magyarországnak hosszú évekre visszanyúló és nemzetközileg is elismert tapasztalata és múltja van az űrkutatás bizonyos területein. Az egyik ilyen kiemelkedő terület, amelyről a mi csapatunk küldetése is szól, a kozmikus sugárzás mérése az űrutazások során.

Az emberes űrutazásokhoz szükséges technológia napjainkban már az emberiség kezében van, és olyan célokat tervezünk meghódítani, mint egy földközeli kisbolygó vagy bolygószomszédunk a Mars. Az ilyen küldetésekhez azonban elengedhetetlen felkészülni arra a környezetre, melyben az asztronautáknak a mindennapjaikat tölteniük kell, akár hosszú éveken át. Ennek a környezetnek meghatározó része a kozmikus sugárzás.

A kozmikus sugárzás egyrészt származik az Univerzum távoli részeiből (szupernóvák robbanásából, kvazároktól, neutroncsillagoktól,...), másik részének a forrása pedig a Napunk. A sugárzás alapvetően nagy energiájú, töltött részecskék záporát jelenti, mely az élő szövetekben és sejtekben komoly károsodást tud okozni.

Egy sikeres emberes űrutazáshoz tehát elengedhetetlen ennek a sugárzásnak a pontos ismerete, mérése és ezek alapján a megfelelő védekezési mechanizmusok kidolgozása, hogy az ember a világűr távolabbi szegleteibe is eljuthasson.