HUNGARY

COMPLEX BALLOON TECHNOLOGY PLATFORM FOR COSMIC RADIATION MEASUREMENTS

EUROPEAN SPACE AGENCY


Eredmények

Alább láthattok néhány elõzetes mérési eredményt, melyek a BEXUS-12 ballon repülése során születtek a CoCoRAD kísérlet méréseibõl.

Az elsõ ábrán a repülési trajektória látható. A világos vörös vonal jelöli a tényleges repülési útvonalat, a sötétebb vörös pedig a tervezett útvonalat. A repülési magasság megközelítõleg 27,6 km volt.

Alább láthatóak azon hõmérsékleti adatok, melyeket a kísérlet belsejében mértünk különbözõ pontokban a repülés során.

Egy elõzetes mért idõspektrum alább látható.