HUNGARY

COMPLEX BALLOON TECHNOLOGY PLATFORM FOR COSMIC RADIATION MEASUREMENTS

EUROPEAN SPACE AGENCY


A magyar kísérlet

Magyarországnak hosszú évekre visszanyúló és nemzetközileg is elismert tapasztalata és múltja van az ûrkutatás bizonyos területein. Az egyik ilyen kiemelkedõ terület, amelyrõl a mi csapatunk küldetése is szól, a kozmikus sugárzás mérése az ûrutazások során.

Az emberes ûrutazásokhoz szükséges technológia napjainkban már az emberiség kezében van, és olyan célokat tervezünk meghódítani, mint egy földközeli kisbolygó vagy bolygószomszédunk a Mars. Az ilyen küldetésekhez azonban elengedhetetlen felkészülni arra a környezetre, melyben az asztronautáknak a mindennapjaikat tölteniük kell, akár hosszú éveken át. Ennek a környezetnek meghatározó része a kozmikus sugárzás.

A kozmikus sugárzás egyrészt származik az Univerzum távoli részeibõl (szupernóvák robbanásából, kvazároktól, neutroncsillagoktól,...), másik részének a forrása pedig a Napunk. A sugárzás alapvetõen nagy energiájú, töltött részecskék záporát jelenti, mely az élõ szövetekben és sejtekben komoly károsodást tud okozni.

Egy sikeres emberes ûrutazáshoz tehát elengedhetetlen ennek a sugárzásnak a pontos ismerete, mérése és ezek alapján a megfelelõ védekezési mechanizmusok kidolgozása, hogy az ember a világûr távolabbi szegleteibe is eljuthasson.