HUNGARY

COMPLEX BALLOON TECHNOLOGY PLATFORM FOR COSMIC RADIATION MEASUREMENTS

EUROPEAN SPACE AGENCY


A munkánkat támogató tanárok, professzorok és kutatók


Dr. Zagyvai Péter

hivatalos "endorsing professor"

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nukleáris Technikai Intézet


Dr. Hirn Attila

Magyar Tudományos Akadémia
Energiatudományi Kutatóközpont
Ûrdozimetriai Kutatócsoport vezetõje

Dr. Pázmándi Tamás

Magyar Tudományos Akadémia
Energiatudományi Kutatóközpont
Sugárvédelmi Laboratórium vezetõje

Dr. Bencze Pál DSc

MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet

Dr. Ludmány András

Magyar Tudományos Akadémia
Napfizikai Obszervatórium vezetõje

Dr. Osvay Margit

Magyar Tudományos Akadémia
Energiatudományi Kutatóközpont

Dr. Deme Sándor

Magyar Tudományos Akadémia
Energiatudományi Kutatóközpont

Pálfalvi József

Magyar Tudományos Akadémia
Energiatudományi Kutatóközpont

Apáthy István

Magyar Tudományos Akadémia
Energiatudományi Kutatóközpont
Fõtanácsos

Bodnár László

BL-Electronics Kft.

Szántó Péter

Magyar Tudományos Akadémia
Energiatudományi Kutatóközpont
Tanácsos

Csõke Antal

Magyar Tudományos Akadémia
Energiatudományi Kutatóközpont